ᜀᜋᜒᜇᜒᜃᜈ᜔ ᜇ᜔ᜇ᜔ᜀᜋ᜔

amerikan dream

Ito ang kwento tungkol sa inyo. Ikaw ay isang teen doon sa Ilocos Sur, Pilipinas. 1975 na at ikaw ay nagtatapos sa haiskul. Walang plano sa kolehiyo. Ang pamilya ay may maraming lupain, pero walang pisikal pera. Gusto mong magiging doktora, gusto mong iiwan itong malillit na bayan. Alam mo ba ang mahigit kay sa ito.

Ito ang kwento tungkol sa inyo.

This is a story about you. You are a teen in Ilocos Sur, Philippines. It is 1975 and you are about to graduate high school. You have no college plans. Your family is rich in land but there is no physical money. You want to be a doctor, to leave this tiny town. You know you are more than this.

This is a story about you.

Continue/Tuloy.